ocena ocena ocena ocena ocena 4.8/5 ocen: 290
statystyka.eu
statystyka.eu

Badanie rynku medycznego potrzeb kardiologicznych

Choroby układu sercowo-naczyniowego to na całym świecie główna przyczyna przedwczesnych zgonów. Oznacza to, że naprawdę wiele można zrobić w zakresie ich profilaktyki oraz leczenia osób, u których zostały zdiagnozowane. Właśnie w tym celu przeprowadza się badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych, czyli m.in. po to, by poznać trudności z którymi na co dzień zmagają się chorzy.

 

Analiza potrzeb pacjentów

 

Leczenie chorób kardiologicznych to poważne obciążenie dla służby zdrowia, a także wyzwanie dla rynku pracy. Osoby chore często doświadczają bowiem problemów z dostępem do rehabilitacji, a tym samym borykają się z wykonywaniem pracy zarobkowej ze względu na swój stan zdrowia.

 

Aby dokładnie poznać potrzeby takich osób wykonuje się m.in.  badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych, które przeprowadza się na reprezentatywnej grupie osób. Kryterium jest przede wszystkim wiek, bowiem choroby te zazwyczaj pojawiają się po 35. roku życia i nasilają się wraz z wiekiem. Sprawdza się za ich pośrednictwem również dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej w zakresie leczenia oraz problemy, które napotykają na swojej drodze. Dzięki uzyskaniu takich informacji można stworzyć narzędzia pozwalające na poprawę danej sytuacji.

 

Różne perspektywy na dany problem

 

Badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych to nie tylko sprawdzanie opinii pacjentów, ale również innych interesariuszy, w tym zwłaszcza lekarzy. Ci ostatni mają zazwyczaj szerszy ogląd na całą sytuację, dlatego mogą ocenić, jakie mają możliwości w zakresie leczenia, a także z jakimi barierami muszą mierzyć się ich pacjenci.

 

W ostatnim czasie takie badanie rynku medycznego potrzeb kardiologicznych przeprowadzało Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które sprawdzało kwestię dotyczącą dostępu do rehabilitacji medycznej przez pacjentów kardiologicznych. Pozyskanie takich szczegółowych danych miało na celu wdrożenie określonych działań pozwalających poprawić sytuację chorych.

 

Jak przeprowadza się badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych?

 

Badania rynku medycznego, dla uzyskania kompleksowych, wiarygodnych danych, realizuje się wielotorowo. Można stosować zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, a także badać różne grupy interesariuszy, od pacjentów, przez lekarzy, aż po farmaceutów.

 

Wybór metody badawczej zawsze uzależniony jest od celu oraz rodzaju badania, a także kompleksowości danych, które chce się uzyskać. Wpływ ma również to, od jak wielu respondentów chce pozyskać się informacje. Na mniejszej liczbie ankietowanych można przeprowadzać Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), które w przypadku badań medycznych potrzeb kardiologicznych zazwyczaj kierowane są do grup specjalistów, w tym lekarzy i personelu medycznego.

 

W przypadku badań pacjentów, częściej są to badania ilościowe takie jak CAWI (ankiety internetowe), dzięki którym dociera się do setek, a nawet tysięcy osób.

 

Badania rynku medycznego potrzeb kardiologicznych przeprowadza się dla różnych grup interesariuszy, jednak celem najczęściej jest poprawa sytuacji pacjentów poprzez zaoferowanie im lepszych leków czy lepszego dostępu do opieki medycznej.


statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu