statystyka.eu
statystyka.eu

Doświadczenie

Od ponad 15 lat jesteśmy obecni na rynku badań dla medycyny i farmacji. Nasz zespół tworzą specjaliści w zakresie data management, statystyki medycznej i biostatystyki - dzięki połączeniu ich doświadczenia i kwalifikacji oraz profesjonalnych pakietów statystycznych zapewniamy naszym Klientom gwarancję rzetelności badań i analiz. Dbamy jednocześnie, by nasze działania w branży badawczo-rozwojowej były zgodne z Evidence Based Medicine (EBM).

Wysoką jakość naszych usług doceniają klinicyści oraz firmy z branż biotechnologicznej i farmaceutycznej - świadczymy dla nich usługi planowania i prowadzenia badań na każdym etapie ich organizacji, a wśród wykonanych projektów posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie onkologii, kardiologii inwazyjnej i neurologii.

Nasza oferta:

statystyka.eu
  • Profesjonalne analizy statystyczne
  • Badania statystyczno-epidemiologiczne
  • Badania obserwacyjne i edukacyjne
  • Badania kliniczne dla faz I-IV, wraz z analizą
  • Badania substytucji leków w aptekach
  • Badania dotyczące suplementów diety dostępnych bez recepty
  • Oprogramowanie do prowadzenia elektronicznych rejestrów pacjentów
  • Obsługa księgowa uczestników badania

Badania biostatystyczne

Badania biostatystyczne adaptują metodologię z obszaru statystyki matematycznej do obsługi danych o charakterze medycznym. Dzięki metodom statystycznym możliwa jest wielopłaszczyznowa analiza danych źródłowych, pozwalająca na zidentyfikowanie zależności o istotnym statystycznie charakterze. Ta rozwojowa dziedzina badań stanowi ważny element zainteresowań badawczych specjalistów naszej firmy.

OTC i Rx

statystyka.eu
Na specjalną uwagę zasługują z pewnością nasze usługi dotyczące produktów dostępnych w aptekach bez recepty (OTC) oraz leków dostępnych na receptę (Rx). W ich zakresie możliwe jest zastosowanie zarówno szerokiego spektrum analiz statystycznych w ramach badań obserwacyjnych, klinicznych, czy biorównoważności, jak i realizacja badań satysfakcji, jakości i ceny oraz trafności doboru działań promocyjnych.

Analiza danych

Analiza danych medycznych pozyskiwanych u źródła odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych, w ramach indywidualnie opracowywanej dla każdego projektu metodologii. Wyniki badań mogą zostać zaprezentowane w dowolnie wybranej przez klienta formie – także w postaci graficznej, wzbogaconej o ułatwiające interpretację elementy opisowe.

Analiza danych

Projektowanie badania
Określenie wielkości próby
Wybór metody randomizacji
Opracowanie planu analizy statystycznej
Przygotowanie CRF
Wybór kryteriów oceny
Wybór metod analizy
Data management
Przygotowanie bazy danych
eCRF
Administrowanie procesem wprowadzania danych do systemu
Przygotowanie danych na potrzeby analizy statystycznej
Analizy statystyczne
Przeprowadzenie analiz zgodnie z opracowanym planem
Analizy i raporty o charakterze przejściowym
Opracowanie graficzne wyników
Opracowanie końcowego raportu podsumowującego badanie

eCRF

Do każdego badania podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, traktując każde zlecenie jednostkowo. Nasze projekty realizujemy z wykorzystaniem autorskiej innowacyjnej platformy badawczej.
statystyka.eu
Odgrywa ona kluczową rolę w projektach biostatystycznych. Będąc wielomodułowym narzędziem umożliwiającym zarówno gromadzenie i przechowywanie danych, jak i prowadzenie badań w trybie on-line, to specjalistyczne narzędzie znajduje zastosowanie w badaniach statystyczno-epidemiologicznych, klinicznych i PMS, oraz wielu, wielu innych postępowaniach badawczych.

Świadczymy usługi w zakresie:

statystyka.eu statystyka.eu statystyka.eu statystyka.eu statystyka.eu
medical market research
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu
statystyka.eu